مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
سیستم آموزش هم آوا
نظر سنجی اساتید
کتابخانه
کارآموزی پروژه
پست الکترونیک
آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051