مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • اطلاعیه کلاس ها
  کلاس ها      1 1       سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 5:16
  اطلاعیه آموزشی

  کلاس ها      مدیر سیستم       یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 3:59
  برنامه کلاسی ترم مهر ۹8-۹۷ ورودی هاي جدید (تكميل ظرفيت)

  کلاس ها      مدیر سیستم       سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 5:35
  برنامه کلاسی ترم مهر ۹8-۹۷ ورودی ها(جدید)

  کلاس ها      علی حسن آبادی       یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 14:15
  تخفیف شهریه دانشجویان ترم مهر 96

  طبق آیین نامه داخلی تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز مرکز، لیست نفرات ممتاز و مبالغ تخفیف لحاظ شده در سامانه هم آوای ایشان به شرح زیر می باشد.
  کلاس ها      مدیر سیستم       شنبه 7 مهر 1397 ساعت 2:55
  برنامه کلاسی ترم مهر ۹8-۹۷ کلیه رشته ها  آرشیو اخبار

آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051