مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • پرسش نامه نظرخواهی از نحوه تدریس اساتید

  دانشجوی عزیز این پرسشنامه صرفاً با هدف ارتقاء سطحی کمی و کیفی آموزش در دانشگاه تنظیم شده است.لطفاً در کمال دقت و صداقت گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.ضمناً به منظور آزاد بودن در پاسخگویی ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ضرورتی ندارد.


  نام و نام خانوادگی دانشجو

  شماره دانشجویی

  *
  نام استاد و نام درس :

  *
  میزان تسلط استاد بر کلاس و برخورد مناسب با دانشجو ؟

  *
  حضور به موقع و منظم در کلاس ؟

  *
  نحوه برخورد یا ارتباط با دانشجو و استقبال مدرسبرای مشاوره و راهنمایی در خارج از کلاس (نحوه برقراری ارتباط متقابل)

  *
  تاثیرگذاری روی مخاطبان ؟

  *
  توانایی تدریس و انتقال مفاهیم ضروری درس ؟

  *
  پیوستگی موالب ارائه شده درس ؟

  *
  متشخص، بااقتدار و اخلاق ؟

  *
  داشتن طرح درس،جمعبندی مباحث ؟

  *
  ظاهر آراسته ؟

  *
  درک دانشجو و احساس مسئولیت ؟

  *
  تجربه و دارا بودن دانش عمومی در امر تدریس ؟

  *
  توجه استاد به حضور دانشجویان در کلاس درس ؟

  *
  مشارکت دادن دانشجویان در مباحث درسی ؟

  *
  تسلط بر موضوع درس و توانایی در پاسخگویی به سئوالات ؟

  *
  استفاده از منابع جدید و متنوع موجود ؟

  *
  ارائ مثالهای روشن و عینی و تمرین های مناسب ؟

  *
  سنجش و ارزیابی یادگیری دانشجویان در کلاس در طول ترم ؟

  *
  میزان تسلط مدرس به موضوع درس و ارائه موالب در یک نظم منوقی ؟

  *
  میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند عکس، پاورپوینت و..... ؟

  *
  کیفیت ارائه موالب ارائه شده به وسیله مدرس ؟

    
  شماره همراه (اختیاری) :
  لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


  آدرس ایمیل (اختیاری) :
  لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


  کد امنیتی :
  لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.
   
   
آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051