مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
اخبار پژوهشی یکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت 0:47

كارگاه آموزشي ايمني در انبارداري محصولات غذايي با ارائه گواهي نامه معتبرمنبع:   تعداد بازدید : 604 نوشته شده توسط: مدیر سیستم

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051