مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
اخبار دانشگاه یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 14:11

اطلاعیه پذیرش عضو در انجمن های علمیمنبع:   تعداد بازدید : 660 نوشته شده توسط: علی حسن آبادی

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051