مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
اخبار پژوهشی چهار شنبه 20 شهریور 1398 ساعت 4:24

بازدید دانشجویان از شرکت صانع شرق


  بـازدیـد دانشجـویـان رشتـه آسـانسـور و بـرق از شرکـت صانع شرق در تاريخ 98/05/12 صـورت گـرفـت. دانشجویان درسـاعـت 14 بـه همـراه مدير گروه برق و آسانسور مركز ، استـاد آقـای مهندس محب الرضا از محل مركز عازم شركت صانع شرق واقع در شهرك صنعتي ماشين سازي و فناوري هاي برتر شدند. ابتدا  تـوضیحـاتي تـوسـط یـکـی ازمسئـولیـن کـارخـانـه ارائه شـد. راهنمـای تمـام مـراحـل رابـخـش بـه بـخـش  بـه دانشجـویـان  نشـان داده وتـوضیحـات هـر بـخـش رابـیـان نمودند. دانشجـویـان مراحل تـولیـد برقگیر فشار متوسط، تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی، تجهیزات فشار ضعیف، سوئیچگیر کامپکت(RMU)، سکسیونر،سرکابل Plug Inرا بـه طـور کـامـل مشـاهـده نمـودند.کـه گـزارش مصـور آن بـه پیـوسـت تقـدیـم مـی گـردد.

 منبع:   تعداد بازدید : 342 نوشته شده توسط: 1 1

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051